Gå tilbake til:
Du er her:

Vil hindre parkering i sykkelfelt

Bystyret støtter et innbyggerforslag om flere tiltak for å hindre parkering i sykkelfelt.

Bystyret har vedtatt å følge opp innbyggerforslaget om parkering i sykkelfelt ved at Bymiljøetaten og Sykkelbyen Bergen gjennomfører kampanjer for å forhindre ulovlig parkering i sykkelfelt.

Bystyret er også opptatt av å ta i bruk ny teknologi og innovative løsninger, og vil sjekke om Oslo kommunes mobilapp for å melde inn feilparkete biler eller tilsvarende løsning, også kan taes i bruk i Bergen.

Bystyrets vedtak er likelydende med komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken