Gå tilbake til:
Du er her:

Vil vurdere piggdekkgebyr i bomringen

Bystyret vil at Bergen kommune vurderer andre måter å kreve inn piggdekkgebyr på. Vedtaket kom som svar til et skriftlig spørsmål i bystyret.

I Bergen er det piggdekkgebyr som et tiltak mot svevestøv. Ferske tall fra Bergen kommune viser at 35 prosent av bilistene med piggdekk unnlater å betale piggdekkgebyret.

Per i dag innkreves gebyret ved at man kjøper oblat enten på nett, via app eller over disk.

Via bomringen

Interpellanten spør hvor stor andel av piggdekkgebyr som går til å dekke administrative utgifter, og foreslår en alternativ løsning der innkrevingen skjer via bomringen. I Trondheim er det gode resultater ved bruk av piggdekksensor i bomstasjonen.

Ny teknologi

Bystyret vedtok ikke innstillingen, men fattet følgende vedtak:

"Bystyret merker seg at dagens innkreving av piggdekkgebyr ikke klarer å fange opp alle som kjører med piggdekk, og at ordningen fremstår som lite rettferdig.

Bystyret ber derfor byrådet å vurdere nye måter å innkreve gebyret på, herunder vurdere nyutviklet teknologi beskrevet i saksfremlegget som kan gjøre ordningen mer effektiv, og legge sak frem for bystyret."

Les interpellasjonen