Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt lys for flere boliger på Wergeland

Bystyret har vedtatt reguleringsplan for Eikeveien på Wergeland som åpner for økt utnyttelse av området.

I hovedsak omfatter endringen en økning i byggehøyder i et av delfeltene med en og to etasjer og økning i antall boenheter fra cirka 38 til cirka 58.

Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.