Gå tilbake til:
Du er her:

Vil halvere kommunens utslipp

Bystyret har vedtatt klima- og miljøplan for Bergen kommunes egen virksomhet 2017-2020.

Dette er første gang kommunen får en fullverdig klima- og miljøplan for egen virksomhet. Planen er kommunes bidrag for å nå målene i Grønn strategi.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les tidligere omtale

Les dokumentene i saken