Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt plan for boliger på Wergeland

Bystyret har bestemt at det skal reguleres for nye boliger i Wergelandsalleen.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les tidligere omtale av saken

Les dokumentene i saken