Gå tilbake til:
Du er her:

Støtter innbyggerforslag om mobildekning på Gullfjellet

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om å bedre mobildekningen i Gullfjellsområdet.

Formålet om å få mobildekning i Gullfjellet begrunnes med sikkerhetshensyn, og at mobildekning skal gjøre det enklere å tilkalle hjelp i nødsituasjoner. I saken påpeker Forretningsutvalget at det ikke fremgår hvilke konkrete politiske vedtak som skal fattes eller hva kommunen konkret skal gjøre for å få mobildekning i Gullfjellområdet.

Bystyret ber byrådet realitetsbehandle innbyggerforslaget "Krav om politisk vedtak om mobildekning i Gullfjellsområdet", samt fremlegge sak for bystyret senest til bystyrets møte 21. juni 2017.

Bystyret vedtok innstillingen.

Les dokumentene i saken