Gå tilbake til:
Du er her:

Vedtok reguleringsplan for Espehaugen

Bystyret har behandlet reguleringsplan for næringsområde Espehaugen.

Bystyret har vedtatt reguleringsplan om å fortette, utvikle og bygge ut en stor del av det eksisterende industri- og lagerområdet på Espehaugen.

Les også tidligere omtale fra byrådet

Innstillingen fra komiteen ble vedtatt, men et tilleggsforslag. Se protokoll for detaljer.

Les dokumentene i saken