Gå tilbake til:
Du er her:

Fortsetter å fornye vannledninger i Ibsens gate

Bystyret har fattet gjennomføringsvedtak for andre etappe med fornying av vann- og avløpsnettet i Ibsens gate.

Det aktuelle strekket går fra krysset i Edvard Griegs vei til St. Olavs vei. Prosjektkostnaden for etappe 2 er kalkulert til 47 millioner.

Les også tidligere omtale.

Bystyret vedtok innstillingen.

Les dokumentene i saken.