Gå tilbake til:
Du er her:

Vil intensivere innsats mot matsvinn

Bystyret ønsker at Bergen kommune slutter seg til prosjektet MatVinn og at kommunale kantiner vurderer løsninger for distribusjon av overskuddsmat.

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om hvilke ambisjoner og tiltak byrådet har på området matsvinn? Forslagstiller mener at Bergen kommune må ta del i prosjektet MatVinn, i samarbeid med BIR.

Prosjektet MatVinn er satt i gang av Framtiden i våre hender. I prosjektet går de sammen med kommuner om å redusere matkastingen gjennom informasjon, kartlegging og igangsetting av konkrete tiltak.

Bystyret har fattet følgende vedtak:

"1. Bystyret vil at Bergen kommune vurderer å tilslutte seg prosjektet MatVinn i regi av Framtiden i våre hender.

2. Byrådet bes vurdere muligheten for at kommunale kantiner bidrar til Too Good To Go eller andre løsninger for distribusjon av overskuddsmat."

Les dokumentene i saken