Gå tilbake til:
Du er her:

Godkjenner byvekstavtale for Bergen

Bystyret har vedtatt byvekstavtale for Bergen 2017-2023 og slutter seg til bompengesøknad for ny bypakke i Bergen.

Byvekstavtalen er tett knyttet til bompengesøknad for ny Bypakke Bergen, som skal sikre nødvendig lokalt bidrag til finansiering av innholdet i byvekstavtalen.

Ny bompengeordning

Det legges opp til en ny bompengeordning som vil gi vel 1 mrd kroner per år i netto bompengeinntekter når den trår i kraft. Det innebærer blant annet etablering av 14-15 nye bomstasjoner i og rundt sentrum, samt innføring av miljødifferensierte takster.

Les mer om byvekstavtalen i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret forutsetter at den økte satsningen på kollektivdrift tildeles i rammetilskuddet. Avtalen skal reforhandles våren 2018.

Om bystyrets vedtak

I saken om byvekstavtalen (145/17) vedtok bystyret komiteens innstilling og merknader.

I saken om bompengesøknad (145/17) vedtok bystyret komiteens innstilling og merknader, i tillegg til en ny merknad:

"Ved plassering av nye bomstasjoner er det viktig at en tar hensyn til lokalmiljøet med faktorer som skolekrinser, barnehager, lokale fritidsaktiviteter og andre tjenester. Det bør også være en god balanse mellom geografisk økonomisk fordeling og de veistrekninger/ kollektivtilbud som skal bygges. Generelt bør en i den videre prosessen være åpen for innspill fra lokalmiljøet om plasseringen av de ulike bomstasjonene for best mulig å redusere ulempene for nærmiljøene."

Les dokumentene i saken om byvekstavtale

Les dokumentene i saken om bompengesøknad for ny bypakke