Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt lys for strand og padleanlegg i Nordåsvannet

Bystyret har vedtatt plan for felles regionalt ro- og padleanlegg på Langeholmen.

Planen legger til rette for seks permanente banestrekk, samt to ekstra strekk til regatta.

Samtidig legger planforslaget opp til etablering av en ny strandsone med turveg og badeplass, og at gang- og sykkelanlegget langs Straumeveien rustes opp til høy standard. I tillegg forbedres busstopp til leddbuss, og tilhørende venteareal utvides.

Les mer i tidligere omtale fra byrådets behandling.

Bystyret vedtok komiteens innstilling og merknader.

Les dokumentene i saken.