Gå tilbake til:
Du er her:

Vil vurdere turvei rundt hele Løvstakken

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om Bergen kan få en sammenhengende fjellvei rundt hele Løvstakken.

Interpellanten viser til anleggelsen av Løvstien som når siste byggetrinn er ferdigstilt, vil strekke seg fra Melkeplassen til Kråkenes. Spørsmålet er om byråden vil starte et arbeid for å få regulert inn en fortsettelse av Løvstien, slik at Bergen får en sammenhengende fjellvei rundt hele Løvstakken.

Bystyret fattet følgende vedtak:

"Bystyret ber byrådet vurdere fortsettelse av Løvstien rundt Løvstakken i arbeidet med rullering av Grøntmiljøplanen".

Les dokumentet i saken