Gå tilbake til:
Du er her:

Vil bekjempe rotter uten gift

Bystyret ber byrådet om å foreslå tiltak for å bekjempe rotter med giftfrie metoder.

Bystyret har behandlet et privat forslag fra Sondre Båtstrand (MDG). I forslaget skriver han blant annet:

"Siden oktober 2015 har det i offentlig regi blitt brukt 130 kg gift mot rotter i Bergen, opplyste byråden i januar 2017. Det er grunn til å anta at mye av denne giften er spredd videre til andre dyr som angriper og spiser rottene mens de er forgiftet. De Grønne er bekymret for spredning av farlige stoffer til natur, dyr og mennesker som følge av giftbruken i rottebekjempelsen."

Bystyret ber byrådet om å beskrive status for eksisterende utfordringer og tiltak rundt rottebekjempelse. Bystyret ber også om forslag til hvordan Bergen kommunen skal bekjempe rotter videre, med fokus på forebygging og giftfrie metoder.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken