Gå tilbake til:
Du er her:

Vil jobbe videre med byarena-konsept

Bystyret har fått forslag til konsept for ny "byarena" i Bergen. Basert på sakens premisser, mener bystyret at Kokstad og Slettebakken er mulige plasseringer, men er åpen for alternativer.

Foreslått hovedkonsept for en ny byarena er å anlegge en "kamparena" for kommersielle idretter og arrangementer. Bystyret legger til grunn at dette realiseres i privat regi, med kommunen som premissgiver og samarbeidspart. Bystyret ser for seg ishockey som en mulig hovedbruker av arenaen, i sambruk med konserter, arrangementer og messer. Dette skal utredes nærmere.

Breddeidrett på Nymark

Parallelt med at man utreder planene for en byarena, ber bystyret om at byrådet jobber videre med planene om å realisere en større arena for breddeidrett på Nymarksområdet.

Bystyret bevilger en million kroner til oppstart av utredningsarbeidene, og ber byrådet om et nærmere kostnadsanslag i 2. tertialrapport 2017.

Utelukker Kronhsminde

Bystyret vedtok komiteens punkt 2-6 i innstillingen, men et nytt punkt én, der Krohnsminde er tatt bort som mulig lokalisering. Nytt punkt en er:

"Bystyret ber byrådet arbeide videre med sikte på å realisere en byarena for bergen, med 'kamparena' som hovedkonsept. Lokalisering på Kokstad eller Slettebakken er mulige alternativer basert på sakens premisser."

Les dokumentene i saken