Gå tilbake til:
Du er her:

Må betale for rådhus-parkering

Bystyret vil redusere antall parkeringsplasser ved rådhuset, samt innføre en betalingsordning for plassene.

Bystyret har behandlet et privat forslag om at gratis parkeringsplasser i rådhuskvartalet for politikere og administrative ansatte avvikles og at det innføres parkeringsgebyr på disse plassene på samme nivå som gjelder for andre kommunale parkeringsplasser.

Ny parkeringsordning

Byrådet har vurdert forslaget og opplyser at antall plasser ble redusert ved innføring av ny parkeringsordning i desember 2016, og at byrådet vil arbeide videre med å ytterligere redusere antall parkeringsplasser i rådshuskvartalet.

Alternativt vedtak

Bystyret vedtok ikke komiteens innstilling, men et nytt hovedpunkt:

"Bystyret ber byrådet ta initiativ til å gjennomgå ordningen med parkeringsplasser i rådhuskvartalet. Det er et hovedmål at antall plasser skal reduseres ytterligere. Det skal da blant annet ses på hvilke parkeringsplasser kommunen har behov for å opprettholde. Det skal også etableres en betalingsordning for bruken av parkeringsplassene."

I tillegg vedtok bystyret følgende merknad:

"Bystyret ber om at byrådet tilrettelegger at avgiftsfri parkering forbeholdes de som er daglig avhengig av bil under utøvelsen av sin tjeneste for kommunen eller har et helsemessig behov. Øvrige bør betale for parkering og eventuelt få refundert kostnaden i de tilfeller det oppstår et tjenstlig behov. Ved reduksjon av antall plasser er det naturlig at ansatte uten tjenstlig behov henvises til å parkere på annen betalt parkering."

Les dokumentene i saken.