Gå tilbake til:
Du er her:

Får utvide Arna steinknuseverk

Bystyret har vedtatt reguleringsplan for Arna steinknuseverk.

Planen legger til rette for utvidelse, samt transport av steinmasser gjennom tunnell og til en kai utenfor tettbebyggelse i Arna.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknad:

"Bystyret viser til merknad 13 i sak 164/16 (Skolebruksplanen 2016-2030), hvor det poengteres at Byrådet raskt skal utarbeide et overordnet reguleringsplanforslag for trafikksikkerhet i Orfallet og at området og skoleveien til Ytre Arna skal prioriteres med nødvendige tiltak. Dette krysset, og spesielt kryssingen av oppkjørselen til steinknuseverket, er viktig forbindelse for fotgjengere og syklende på veien mellom Haugland og Ytre Arna. Foruten generell gang- og sykkeltrafikk til servicetilbud, er det elever ved skolen, aktivitet på kulturhuset og biblioteket i Ytre Arna, brukere av Arna Stadion og brukere av store friluftsområder som er de store brukergruppene. Bystyret merker seg at igangsetting av ny trafikkutredning er en av en rekke tiltak som vedtas i denne reguleringsplanen (§3.3 i bestemmelsene), og ber Byrådet gi ytterligere trafikksikkerhetstiltak i dette området høy prioritet."

Les dokumentene i saken