Gå tilbake til:
Du er her:

Vil øke bruk av sykkel til og fra jobb for ansatte i Bergen kommune

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om at ansatte i kommunen kan få kilometergodtgjørelse ved bruk av sykkel til og fra jobb.

Bystyret fattet følgende vedtak:

"Bystyret i Bergen vil fremheve de positive effektene av sykling som transportmiddel til og fra jobb. Spesielt peker bystyret på de helsemessige effektene for den enkelte, og potensiale for besparelse i form av redusert sykefravær.

Bystyret ber byrådet å komme tilbake med en plan med forslag til ordninger, og mulige insentiver, som kan øke bruken av sykkel til og fra jobb for ansatte i kommunen."

Les interpellasjonen her