Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt kommunedelplan for Blomsterdalen, Liland, Ådland og Espeland

Bystyret har vedtatt plan som legger til rette for omfattende boligbygging.

Forslaget til kommunedelplan legger til rette for utvikling av lokalsenter, boliger, tjenesteyting og idrett ved Blomsterdalen og Birkeland, boliger ved Ådland og næringsbebyggelse ved Liland, Lønningen og Espehaugen (KDP BLÅE).

Komiteens innstilling ble vedtatt. (I en ny merknad ber bystyret byrådet å vurdere innspillene fra Tippetue Arkitekter.)

Les tidligere omtale fra byrådet

Les dokumentene i saken