Gå tilbake til:
Du er her:

Endelig vedtak for plan for Nygårdstangen

Bystyret har nå vedtatt planen for å utvikle Nygårdstangen til en attraktiv utvidelse av bykjernen.

Planen for Nygårdstangen omfatter området mellom hovedveikrysset og godsterminalområdet på Nygårdstangen, samt Bygarasjen og Fjøsangerveien / Vestre Strømkai. Planen er en viktig milepel for den langsiktige omformingen av området fra et kaotisk byområde preget av trafikkbarrierer, til en attraktiv utvidelse av bykjernen.

Planen skal skape tettere forbindelse mellom sentrum og Nygårdstangen, etablerer sammenheng mellom Lille og Store Lungegårdsvann, menneskevennlige byrom og passasjer, og den begynner prosessen med å bygge ned trafikkbarrierer.

Den legger videre til rette for bygging av 221.000 kvatratmeter ny sentrumsbebyggelse.

Les også punktliste for viktige elementer i planforslaget i omtalen fra byrådet

Komiteens innstilling ble vedtatt med unntak av nytt punkt 1Ba:
"§ 1.7: Tabell for parkeringsdekning tas ut. Det tas inn tekst om henvisning til den til enhver tid gjeldende kommuneplan for aktuell parkeringsdekning"

I tillegg vedtok bystyret følgende to merknader:
"Bystyret ber om at byrådet vurderer å kreve klimaregnskap i forbindelse med detaljregulering av tomter på Nygårdstangen. Et klimaregnskap viser oversikt over CO2-utslipp som følge av rivning, behandling av rivningsavfall og bygging av nye bygg og parkeringsanlegg. Bystyret skal orienteres om byrådets vurdering i forbindelse med detaljregulering innenfor planområdet Nygårdstangen."

"Bystyret ser positivt på planer for et nytt politihus i Bergen, og viser til at Regjeringen har nevnt Nygårdstangen som plassering i statsbudsjettet for 2018. Bystyret ber byrådet tilrettelegge for nytt politihus innenfor planområdet på Nygårdstangen."

For endelig detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.

Les dokumentene i saken