Gå tilbake til:
Du er her:

Vil være pådriver for å redusere marin forsøpling

Bystyret har behandlet et privat forslag om mulige tiltak for å redusere marin forsøpling. I vedtaket ber bystyret om at også forbud mot heliumsballonger skal vurderes.

Forslaget skisserer mulige tiltak som for eksempel innenfor innkjøp og gjennom bruk av ny teknologi.

Bystyret ber byrådet sikre at Bergen kommune er en aktiv pådriver for å redusere marin forsøpling, og ber byrådet legge frem en plan for å følge opp målsetninger, herunder vurdere innkjøpsrutiner, utprøving av ny teknologi samt forbedring av returordninger.

Bystyret vedtok innstillingen, samt et tilleggsforslag:

"Bystyret ber byrådet vurdere forbud mot heliumsballonger."

Bystyret vedtok også to merknader:

"1: Bystyret ber byrådet inkludere i saken informasjon om arbeidet som gjøres for å hindre mikroplast i drikkevannet.

2: Bystyret ber byrådet omtale tiltak for å hindre utslipp av plast ved fremtidige utfyllinger, basert på erfaringene ved utfyllingen av Store Lungegårdsvann."

Les dokumentene i saken