Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha matvogner i Bergen

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om en ordning med matvogner i Bergen for vår- og sommersesongen 2018.

Matvogner, eller food trucks, er blitt et vanlig syn i mange byer i inn- og utland, og spørsmålsstiller viser til at det kan være en fin måte å skape liv i strøk hvor det ellers ikke er etablerte restauranter.

Bystyret vedtok følgende:

Bystyret ber byrådet om å, i samarbeid med aktørene, søke å finne gode løsninger for matvogner i Bergen for vår/sommersesongen 2018. Les interpellasjonen her