Gå tilbake til:
Du er her:

Forbereder forskrift om bruk av vannscootere

Innen påsken 2018 skal bystyret vedta ny lokal forskrift om bruk av vannscootere i Bergen.

Bystyret har behandlet et privat forslag som gjelder lokalt forbud mot vannscootere i Bergen kommune.

Vannscooterforskriften ble opphevet fra 18. mai 2017. Regjeringens forslag var til behandling i bystyret i mars, da bystyret avga høringssvar om at Bergen kommune var imot å oppheve forskriften. I lys av dette har Bymiljøetaten blitt bedt om å utforme en lokal forskrift. I sin vurdering av saken opplyser byrådet at planen er å levere forslag til ny forskrift innen 15. januar 2018, gjennomføre en påkrevd høringsrunde og så fremme saken for behandling i bystyret før påske 2018.

Bystyret støtter denne fremdriftsplanen.

Komiteens innstillingen ble vedtatt

Les dokumentene i saken