Gå tilbake til:
Du er her:

Skal vurdere tiltak for å sikre biologisk mangfold

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om Bergen bør ha et arealregnskap for å bevare det biologiske mangfoldet i kommunen.

I interpellasjonen vises det til at det er registrert 275 ulike arter på rødlisten i kommunen, hvorav 149 regnes som truet. Spørsmålsstiller legger vekt på at et viktig tiltak for å hindre tap av biologisk mangfold er å få kontroll på forbruket av natur.

Spørsmålsstiller mener et arealregnskap for Bergen bør inneholde blant annet miljøstatus for hver enkelt naturtype i kommunen, prioritering av særlig viktig natur og en oversikt over hvor det er behov for restaurering for å bevare biologisk mangfold.

Bystyret vedtok følgende:

Bystyret ber byrådet vurdere om det er formålstjenlig å opprette et arealregnskap for Bergen kommune. Les interpellasjonen her