Gå tilbake til:
Du er her:

Gebyrmodell for renovasjon blir permanent ordning

Bystyret har vedtatt at prøveprosjektet med fleksible renovasjonsgebyrer omgjøres til en permanent ordning.

Gebyrmodellen vi har i dag, ble tatt i bruk som et prøveprosjekt fra 1. januar 2016. Nå har bystyret fått rapport med evaluering av ordningen.

I tråd med intensjonen bak prøveprosjektet, vedtar bystyret å innføre gebyrmodellen som permanent ordning fra 1. januar 2018.

Bystyret er opptatt av at den fleksible gebyrmodellen utvikles for å være bedre tilpasset husholdninger med fellesløsninger, moderne avfallsløsninger og boformer som er spesielle for storbyer. BIR bes derfor om å legge frem en ny rapport som omtaler dette i første halvdel av 2018, med sikte på at den fleksible gebyrmodellen revideres og oppdateres fra 1. januar 2019.

Innstillingen ble vedtatt.

Les dokumentene i saken