Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt ny feieordning og nytt forbud mot ildsteder

Bystyret har vedtatt nye feie- og tilsynsordning for Bergen kommune, inklusivt et forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder fra 2021.

Revisjonen av feie- og tilsynsordningen i Bergen kommune medfører to nye lokale forskrifter:

  • Forskrift om feie- og tilsynstjenester i bergen kommune
  • Forskrift om forbud mot bruk av ildsteder uten dokumentert sikkerhet mot forurensing

Disse er nå vedtatt av bystyret.

Vil fornye feie- og tilsynstjenestene

Den nye feie- og tilsynsordning innebærer blant annet at brannvesenet legger om til at brannrisiko for ildstedet bestemmer hvor ofte de kommer på tilsyn. Les mer om ordningen her.

Mindre forurensing og økt brannsikkerhet

Forbudet innebærer at bruk av ikke-rentbrennende ildsteder ikke blir lov i Bergen etter 2021.

Bakgrunnen for forbudet er nye helseanbefalinger for svevestøv, og det er forankret i forurensningsforskriften § 7-4. I tillegg til å gi mindre forurensing, vil utskifting av ikke-rentbrennende ildsteder gi økt brannsikkerhet.

LES MER: Lurer du på om du må bytte peis?

Unntak for byfjellene og økonomisk moderasjon

Bystyret vedtok komiteens innstilling, punkt 1, 3 og 4, og følgende alternativt forslag til punkt 2:

"Forbud mot fyring i ildsteder uten dokumentasjon» med de presiseringer som er kommet inn etter høringsrunden, vedtas med følgende tillegg:

Bystyret ber byrådet om å arbeide videre med mindre justeringer av forbudet frem mot ikrafttredelse i 2021. Herunder bes en særlig om å gjennomgå kriterier for særskilte unntak (byfjellshytter mv.) fra forbudet, og gjennom målrettede tiltak arbeide med gode ordninger overfor dem som ut fra sin økonomiske situasjon kan ha utfordringer med å få skiftet ut sitt ildsted innen forbudet trer i kraft.

Byrådet gis fullmakt til å utarbeide detaljert plan for gjennomføring."

Les dokumentene i saken