Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha tilskuddsordning for el-sykler

Bystyret har behandlet en interpellasjon om støtte til innkjøp av elektriske sykler for Bergens innbyggere.

Flere kommuner har innført støtteordninger for innbyggernes kjøp av el-sykler. Interpellanten peker på at elektriske sykler senker barrieren for å velge sykkel fremfor bil, og viser til erfaringer fra Oslo kommune.

Bystyret vedtok følgende:

Bystyret ber byrådet legge frem sak der tilskuddsordning for innbyggernes innkjøp av elektriske sykler vurderes.

Les interpellasjonen her