Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha flere ladepunkt for elbil

Bystyret har behandlet en interpallasjon om å tilrettelegge for flere ladepunkter for elbil.

Interpellanten viser til at Bergen har et ekstra ansvar for å tilrettelegge for ladepunkter og at det i enkelte områder av Bergen er vanskelig for folk å bytte ut fossilbilen på grunn av få ladepunkter.

Bystyret vedtok følgende:

Bystyret ber byrådet vurdere potensialet for å etablere enkle, billige og raske ladepunkt for elbil i områder for boligsoneparkering i Bergen.

Les interpellasjonen her