Gå tilbake til:
Du er her:

Har gitt uttale til Nasjonal transportplan

Bystyret har gitt uttale til Nasjonal transportplan 2018-2029, handlingsprogram for riksveg 2018-2023.

Bystyret vedtok komiteens punkt 1 og 2 og komiteens merknad 1 og 2 og 3 og 4. I tillegg vedtok bystyret følgende tillegg:

Bergen bystyre vil påpeike at Statens vegvesen i planen ikkje følgjer Stortinget sitt vedtak om jordvern og bevaring av kulturminne og føreset at Statens vegvesen korrigerer den endelege handlingsplanen og utarbeider ein konkret plan for korleis riksvegutbygginga skal bidra til å årleg nå det nasjonale jordvernmålet. Det er vanskeleg å sjå for seg at det kan skje på annan måte enn ved å bryta det ned på kvart prosjekt, og Bergen bystyre imøteser særleg korleis dette får innverknad på prosjekta i bergensområdet.

Les dokumentene i saken