Gå tilbake til:
Du er her:

Vil be servicenæringen åpne opp for toalettbesøkende

Bystyret har behandlet en interpallasjon om bedre toalettfasiliteter i Bergen sentrum som innebærer at servicenæringen åpner dørene for trengte.

Interpellantene viser til at mange har gitt uttrykk for at det er for få rene og trygge offentlige toaletter i Bergen sentrum, noe som også berører turister som kommer til byen.

En hovedutfordring er at offentlige toaletter er dyre å vedlikeholde. Interpellantene viser til den tyske byen Bremen som langt på vei har funnet en løsning på problemet gjennom prosjektet "Nette Toilette".

Her får restauranter, kafeer, kiosker og andre virksomheter utbetalt et fast beløp i måneden fra kommunen, mot at de forplikter seg til å åpne toalettene sine for offentligheten. På den måten har byen redusert kostnadene med offentlige toaletter, samtidig som sanitærtilbudet har blitt bedre. Konseptet er frivillig, og har nå spredt seg til 250 byer i Tyskland og Sveits, og flere tusen toaletter er med i tjenesten, opplyser interpellantene. De ber om at byrådet ser på om dette kan være en løsning for Bergen.

Bystyret vedtok følgende, med merknad:

Bystyret ber byrådet gå i dialog med aktuelle samarbeidspartnere i handels- og turistnæringen for å utforske muligheten for et samarbeid om en tilsvarende ordning som «Nette Toilette» i Bergen.

Bystyret understreker at prosjektet ikke skal gå på bekostning av eksisterende arbeid med flere offentlige toaletter i sentrum.

Les interpellasjonen her