Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt lys for videreutvikling av Sletten og Slettebakken

Bystyret har vedtatt oppstart av offentlige reguleringsplaner for Sletten og Slettebakken.

De to offentlige reguleringsplanene omfatter henholdsvis området Slettemarken sykehjem til og med Tveitevannet, og området Slettebakken fra Bergenshallen til og med Fysak Allaktivitetshus.

Utviklingen av området baserer seg på eksisterende kvaliteter og skal styrke området som lokalsenter, boligområde og idrettsområde, og tilrettelegge for kulturaktiviteter.

Bystyret legger vekt på at fortetting i området skjer med hensyn til eksisterende bebyggelse, og at etablerte utearealer og grøntområder ivaretas.

Les tidligere omtale fra byrådet

Bystyret vedtok komiteens innstilling inkludert merknad 1, 2 og 3. Følgende tilleggsmerknad ble også vedtatt:

Bystyret ber om det tilrettelegges for parsellhager på Slettemarken

Les dokumentene i saken