Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt lys for kulturhuset i Åsane

Bystyret har nå vedtatt reguleringsplanen for kombinert kulturhus og videregående skole i Åsane.

Bygget blir opptil på opp til fire etasjer og skal romme videregående skole, kulturhus med bibliotek, opplæringskontor for byggfag, tannhelsetjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Uteoppholdsarealene legges på byggets sørside og på deler av taket, mens uteareal for undervisning legges på byggets nordside. Hovedatkomst blir mot sør. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilng punkt en og tre. I punkt to vedtok bystyret endringer i underpunktene b og f. De har nå følgende ordlyd:

b. Ny bestemmelse § 2.3 Klimagassregnskap "For nybygg over 1000 kvm kreves klimagassregnskap. Nullutslippsløsninger skal vurderes og tiltak for reduserte klimagassutslipp skal dokumenteres".

f. § 5.1.4 tilføyes "Det skal etableres sykkelparkering med lademulighet for el-sykkel samt garderobefasiliteter for syklister."

Les dokumentene i saken.