Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha tørre og trygge sykkelparkeringsplasser

Bystyret har behandlet en interpellasjon om bedre sykkelparkering nær der folk bor.

Interpellasjonen (skriftlig spørsmål) peker på at Bergen for alvor har begynt å satse på sykkel og at det er etablert mange gode sykkelparkeringsplasser ved viktige kollektivknutepunkt og ved store arbeidsplasser. Men, parkering hjemme kan være et problem, både på grunn av tyveri, hærverk og slitasje.

Bystyret vedtok følgende:

Bystyret ber byrådet vurdere om sykkelparkering som beskrevet i interpellasjonen kan være et godt og gjennomførbart virkemiddel for å få flere til å sykle i hverdagen, samt se nærmere på hvordan kommunen i så fall kan legge til rette for slik sykkelparkering nær hjemmet.

Les interpellasjonen