Gå tilbake til:
Du er her:

Har behandlet forslag til konsekvensutreding av Kommuneplanens arealdel

Bystyret har behandlet en interpellasjon om konsekvensutredning av Kommuneplanens arealdel (KPA).

Bystyret har svart på en interpellasjon (skriftlig forespørsel) om konsekvensutredning av Kommuneplanens arealdel (KPA) fra Høyre. Interpellasjonen fikk ikke flertall, men bystyret vedtok følgende:

Bystyret viser til Kommuneplanens samfunnsdel og de nye utredningene om "Bergensk byskikk og byggehøyder", "Næringsareal og fortetting", "Blågrønt temakart" og "Uterom i tett by" som belyser virkningene av fortetting og ulike redskaper for å sikre fortetting med kvalitet, grønne lunger, hundremeterskoger og vassdrag og styrket vern av kulturminner i Bergen. Bystyret imøteser et forslag til ny Kommuneplanens Arealdel for Bergen i inneværende bystyreperiode, hvor utredningstemaene i vedtaket 19. november 2014 "Plan for KPA" er belyst.

Les interpellasjonen