Gå tilbake til:
Du er her:

Støtter besparelser ved Bybanen til Fyllingsdalen

Bystyret støtter fylkeskommunens forslag til kutt i bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen.

Kostnadsoverslag viser at kostnadene ved byggetrinn 4 må reduseres. Kuttlisten omfatter prosjekter med en samlet verdi på 480 millioner:

  • Ny vei Mindemyren-Fabrikkgaten
  • Redusert veibygging Minde Alle - Wergeland
  • Redusert gangvei/sykkelfeltbrede i Kanalveien
  • Sykkelbro over Folke Bernadottes vei og tilknytning vestover
  • Nordre basseng langs kanalen i Mindemyrveien
  • Avslutte Bybanen ved Oasen i denne omgang
  • Redusere bygningsmassen på depot
  • Fjerne vendesløyfe på Spelhaugen

Komiteens innstilling ble vedtatt. Bystyret vedtok også følgende merknad:

Bergen kommune støtter Hordaland fylkeskommunes behov for kostnadskontroll og reduksjon av kostnadsrisiko i bybanebyggingen, men mener at forslaget til "kuttliste" skal endres slik at postene 6, 8, og 12 gjennomføres som planlagt. Midlene hentes fra utbyggingsprosjekt fra Bergensprogrammet "Sandslikrysset". Prosjekt for Sandslikrysset avsluttes.

Les også omtale fra byrådet

Les dokumentene i saken