Gå tilbake til:
Du er her:

Vil jobbe for universell utforming av bygg og byrom

Bystyret har vedtatt at Bergen kommune skal følge opp krav til universell utforming av bygg og byrom.

Bystyret har behandlet en interpellasjon som stilte spørsmål om hvordan kommunen følger opp krav om universell utforming, inkludering og fremkommelighet for alle, og hva kommunen gjør for videreutvikle byen til å bli enda bedre på disse områdene.

Følgende forslag ble vedtatt:

"Bystyret ber byrådet være særlig oppmerksom på universell utforming, inkludering og fremkommelighet for alle i sitt arbeid med bygg, byrom og byutvikling. Bystyret viser til byrådets arbeid med å legge frem en plan for universell utforming i tråd med Bystyrets vedtak i sak 300/16. Planen vil bidra til å øke kompetanse, oppmerksomhet og den allmenne forståelse både i kommunen som organisasjon, så vel som hele bysamfunnet. Bystyret ber byrådet videre om at det i alle relevante saker beskrives hvordan arbeidet med dette følges opp og hvilke vurderinger som er gjort"

Les dokumentene i saken