Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt lys for Myrdal idrettspark

Bystyret har gjort endelig vedtak om etablering av idrettshall/flerbrukshall, ny ishall og ny fotballstadion på Myrdal i Åsane.

Planområdet ligger nord-vest for Åsane senter og U. Phils videregående skole, og idrettsparken skal utvkles i tråd med den vedtatte idrettsplanen for Bergen kommune 2017-2027.

Når Myrdal idrettspark står ferdig, vil den bestå av en ny stor idrettshall/flerbrukshall, en ny ishall og ny fotballstadion (Myrdal stadion). Det skal etableres både sykkel- og bilparkering i tilknytning til idrettsparken, og det planlegges sammenhengende gang- og sykkelvei fra Åsane sentrum.

Komiteens innstilling ble vedtatt

Les dokumentene i saken