Gå tilbake til:
Du er her:

Startskudd for boligutbygging i Lars Hilles gate

Det tidligere Auto 23-bygget i Lars Hilles gate 29 skal bygges på med fire ekstra etasjer til boligformål.

Bygget er i dag to etasjer og huser et treningssenter og en frisør. I planforslaget legges det til rette for påbygging av fire nye etasjer med inntil 25 nye boenheter, samt et mindre næringsareal i tredje etasje. Det legges også opp til uteoppholdsareal på taket, samt sykkelparkering.

Minimum 20 prosent av boenhetene skal ha bruksareal over 80 kvadratmeter.

Komiteens innstilling ble vedtatt

Les dokumentene i saken