Gå tilbake til:
Du er her:

Vil lære av egen byutvikling for å sikre kvalitet i fortetting

Bystyret ber byrådet om å evaluere fortettingsområder i Bergen slik at kommunen får enda mer kunnskap om hvilke utforminger som gir fortetting med best kvalitet.

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig forespørsel) som ber om eksempler på hvordan man i byutvikling får fortetting med kvalitet.

Bystyret fattet følgende vedtak:

"1. Bystyret ber byrådet gjennomføre en evaluering av ulike fortettingsområder som for eksempel transformasjonsområdene i Damsgårdssundet og Møllendal, samt ulike områder lang Bybanen. Evaluering bør få frem hvilken utforming som gir fortetting med kvalitet: krav til størrelse på leiligheter, kvalitet på uteområdet, lekeplasser, nærhet til skole/barnehage og butikk.

2. I forbindelse med planlagt, bydelsvis befaring, for bystyret høsten 2018 ber en om at det blir fokusert på fortettingsområder som er under bygging eller ferdigstilt. Målsettingen er å gi et felles kunnskapsgrunnlag om ulike utforminger som kan gi fortetting med kvalitet."

Les interpellasjonen.