Gå tilbake til:
Du er her:

Ber om tiltak for renere luft i Søre Øyjorden

Bystyret har behandlet årsrapport for luftkvalitet 2017, og etterlyser tiltak for renere luft i området over inngangen til Eidsvågtunnelen.

Bergen har hatt god luftkvalitet i 2017, og forskriftens krav til lokal luftkvalitet ble overholdt ved alle målestasjonene. Målingene viser imidlertid at det kan være en utfordring rundt noen tunnelmunninger.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknad:

"Bergen bystyre er bekymret for luftkvaliteten i Søndre Øyjorden som utmerker seg negativt med et årsmiddel på 50 μ/m3. Bergen bystyre etterlyser tiltak for området."

LES OGSÅ: Beste luftkvaliteten i Bergen på 15 år

Omtale fra da byrådet behandlet saken finner du her.

Les dokumentene i bystyresaken.