Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha flere kvinnelige gater i Bergen

Bystyret vil at flere gater og plasser i Bergen skal tildeles navn etter kvinner.

Bystyret fattet vedtak om dette i behandling av et privat forslag om gatenavn og kvinnehistorie.

Bystyret støtter at Bergen kommune må jobbe for å at flere gater og plasser i Bergen skal tildeles navn etter kvinner.

Foreslår statue

Forslagstiller foreslår også at det blir reist et kunstverk i byen for å hedre de seks første kvinnelige kommunestyrerepresentantene i Bergen. Bystyret svarer til dette at de ut fra dagens budsjettsituasjon ikke kan anbefale at det bestilles et kunstverk uten dekning i budsjett eller økonomiplan.

Kandidater til gatenavn

Bystyret ser for seg at de seks første kvinnelige kommunestyrerepresentantene er gode kandidater til å gi navn til gater eller plasser i fremtiden:

  • Julie Georgine Mohr (politisk uavhengig)
  • Elisabeth Espenak (Avholdspartiet)
  • Anna Steineger (Venstre)
  • Signe Gullaksen (Arbeiderpartiet)
  • Gina Heggelund (Konservative og Moderate)
  • Marie Michelsen (Konservative og Moderate).

I tillegg:

  • Samiske aktivist og politiker Elsa Laula Renberg
  • Den kurdiske kvinneaktivisten Shilan Shorsh
  • Misjonær og leder for den protestantiske vekkelsen i Kina Marie Monsen

Bystyret vedtok komiteens innstilling, men føyde til Monsen i vedtaket.

Les dokumentene i bystyresaken