Gå tilbake til:
Du er her:

Er positiv til innbyggerforslag om stasjonsplass ved jernbanen

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om ny stasjonsplass ved jernbanen, og ber om at intensjonen tas med i det videre planarbeidet for området.

Forslaget går ut på å gjøre Kunsthøgskolens forhenværende parkeringsplass offentlig tilgjengelig.

Bystyret er positiv til innbyggerinitiativet og har bestemt at intensjonen tas med i arbeidet med trafikk- og reguleringsplan for Strømgaten og tilgrensende arealer.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.