Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Vil ikke ha egne SoMe-profiler for politiske utvalg

Bystyret har vedtatt at kommunen ikke skal ha egne profiler for bystyret eller andre politiske utvalg i sosiale medier.

(21.03.2018)

Kommunalt oppkjøp for bedre områdesatsing i Laksevåg

Bystyret har bestemt at kommunen bruker retten til kommunal forkjøpsrett for 11 leiegårder i Vågedalen.

(21.03.2018)

Vil vurdere omstrukturering av boligfeltet

Bystyret følger opp en forespørsel om å utvikle den kommunale boligpolitikken i retning av flere utleieboliger for andre enn de mest utsatte gruppene, som barnefamilier, studenter, og eldre.

(21.03.2018)

Ser på rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn

Bystyret ber byrådet om å legge frem en egen sak om rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Bergen kommune.

(21.03.2018)

Nynorsken skal få betre kår i Bergen kommune

Bystyret har bestemt kva slags tiltak som skal gjere nynorsk som målform meir synleg i Bergen kommune.

(21.02.2018)

Slik blir bybudsjettet for 2018

Bystyret har vedtatt kommunens årsbudsjett for 2018 og handlings- og økonomiplan for de neste fire årene.

(19.12.2017)

Disse får vigselsfullmakt fra 1. januar 2018

I tillegg til ordfører Marte Mjøs Persen, er åtte personer tildelt vigselsfullmakt fra 1. januar 2018 til 1. januar 2020.

(22.11.2017)

Har vedtatt 2. tertialrapport for 2017

Bystyret har behandlet status for kommunens økonomi for inneværende år. Rapporten viser at driften av kommunen går 404,7 millioner kroner bedre enn budsjettert.

(22.11.2017)

Forbereder kommunen for borgerlige vielser

Bystyret har behandlet sak om hvordan kommunen skal organisere borgerlige vielser fra 1. januar 2018.

(25.10.2017)

Vil omgjøre vedtak om anbudsutsetting av BIR Transport

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om anbudsutsetting av innsamling av husholdningsavfall i Bergen.

(27.09.2017)

Vil arbeide videre med bydelsstyrer

Bystyret ble orientert om rapporten Byen og nærdemokratiet avgitt av Nærdemokratiutvalget.

(27.09.2017)

Har vedtatt budsjettjusteringer etter første tertial

Bystyret har behandlet 1. tertialrapport 2017 for Bergen kommune, samt vedtatt budjsettjusteringer for inneværende år.

(21.06.2017)

Har vedtatt årsregnskap for 2016

Bystyret har behandlet årsregnskap og årsmelding for 2016.

(21.06.2017)

Ble orientert om konstnadsutvikling i investeringsprosjekter

Bystyret har behandlet rapport som gjennomgår kostnadsutvikling oppgradering av renseanlegg og bygging av biogassanlegg.

(26.04.2017)

Vil digitalisere byggesaksbehandling

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om å innføre roboter i byggesaksbehandlingen.

(26.04.2017)