Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Slik blir bybudsjettet for 2018

Bystyret har vedtatt kommunens årsbudsjett for 2018 og handlings- og økonomiplan for de neste fire årene.

(19.12.2017)

Disse får vigselsfullmakt fra 1. januar 2018

I tillegg til ordfører Marte Mjøs Persen, er åtte personer tildelt vigselsfullmakt fra 1. januar 2018 til 1. januar 2020.

(22.11.2017)

Har vedtatt 2. tertialrapport for 2017

Bystyret har behandlet status for kommunens økonomi for inneværende år. Rapporten viser at driften av kommunen går 404,7 millioner kroner bedre enn budsjettert.

(22.11.2017)

Forbereder kommunen for borgerlige vielser

Bystyret har behandlet sak om hvordan kommunen skal organisere borgerlige vielser fra 1. januar 2018.

(25.10.2017)

Vil omgjøre vedtak om anbudsutsetting av BIR Transport

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om anbudsutsetting av innsamling av husholdningsavfall i Bergen.

(27.09.2017)

Vil arbeide videre med bydelsstyrer

Bystyret ble orientert om rapporten Byen og nærdemokratiet avgitt av Nærdemokratiutvalget.

(27.09.2017)

Har vedtatt budsjettjusteringer etter første tertial

Bystyret har behandlet 1. tertialrapport 2017 for Bergen kommune, samt vedtatt budjsettjusteringer for inneværende år.

(21.06.2017)

Har vedtatt årsregnskap for 2016

Bystyret har behandlet årsregnskap og årsmelding for 2016.

(21.06.2017)

Ble orientert om konstnadsutvikling i investeringsprosjekter

Bystyret har behandlet rapport som gjennomgår kostnadsutvikling oppgradering av renseanlegg og bygging av biogassanlegg.

(26.04.2017)

Vil digitalisere byggesaksbehandling

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om å innføre roboter i byggesaksbehandlingen.

(26.04.2017)

Fikk rappporter om håndtering av økonomisk kriminalitet

Bystyret har behandlet tre rapporter om rutiner for å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet i tre avdelinger i Bergen kommune.

(22.02.2017)

Vil redusere inntak og konsum av kjøtt

Som oppfølging av et tidligere vedtak er bystyret orientert om kommunens tiltak for å redusere innkjøp og konsum av kjøtt.

(22.02.2017)

Vil evaluere informasjon om krisesituasjoner

Bystyret har behandlet et privat forslag om informasjonstilgjengelighet ved krisesituasjoner.

(22.02.2017)

Svarer på spørsmål om utvikling og innovasjon i Bergen

Bystyret har fattet et vedtak til et skriftlig spørsmål om hva byrådet gjør for å bidra til økt innovasjon og utvikling i Bergen kommune.

(22.02.2017)

Vil videreføre vaktmestertjenesten fra 2014

Bystyret har evaluert vaktmestertjenesten for Bergen kommune.

(25.01.2017)