Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Endelig vedtak for årsregnskap og årsmelding 2018

Bystyret har vedtatt Bergen kommunes årsregnskap og årsmelding 2018 for.

(19.06.2019)

Vil kreve at skjenkesteder gir minstelønn

Bystyret har behandlet en interpellasjon om å kreve at skjenkesteder må betale ansatte minimum minstelønn for å få skjenkebevilling.

(19.06.2019)

Dette skal dei nye bydelsstyra gjere

Bystyret har vedteke kva oppgåver og fullmakter dei nye bydelsstyra skal ha når ordninga kjem på plass frå 2020.

(23.05.2019)

Ønskjer fleire tiltak for å fremja nynorsken

Bystyret har fått melding om status i tiltaka for nynorsk i Bergen 2018, og har avgjort fleire tiltak for å fremja nynorsken i kommunen.

(10.04.2019)

Ønsker kortreist plastgjenvinning

Bystyret har behandlet et privat forslag om en lokal plastgjenvinningsfabrikk, og ber byrådet jakte alternative avfallsløsninger for plast.

(10.04.2019)

Bergen slutter seg til opprop mot atomvåpen

Bergen bystyre er dypt bekymret over den alvorlige trusselen atomvåpen representerer for lokalsamfunn over hele verden og ber ordføreren signere ICANs "cities appeal".

(10.04.2019)

Vil innføre turistskatt for cruiseturister

Bystyret har behandlet et privat forslag "Turistskatt - la turisten gå på do".

(10.04.2019)

Har vedtatt å rehabilitere Bergen Rådhus

Bergen Bystyre har vedtatt at Bergen Rådhus skal rehabiliteres som planlagt.

Har fått ASSS-tall 2018 for norske storbykommuner

Bystyret har fått fremlagt ASSS-tall for storbykommuner i 2018.

(30.01.2019)

Vil hylle persetorsken i jubileum og med egen dag

Bystyret er positiv til forslag om å markere den bergenske tradisjonsretten med en egen dag.

(30.01.2019)

Endelig vedtak for bybudsjett 2019

Bystyret har nå vedtatt bybudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan for de neste fire årene.

(19.12.2018)

Har fått økonomisk status for årets åtte første måneder

Bystyret har godkjent 2. tertialrapport 2018, som beskriver kommunens økonomiske status per 31. august.

(21.11.2018)

Vil utrede innbyggeres talerett i bystyrets organer

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om innbyggeres talerett i folkevalgte organer.

(21.11.2018)

Oppretter bydelsstyrer fra 2020

For å styrke nærdemokratiet og øke muligheten for innbyggerinvolvering, har bystyret vedtatt å opprette bydelsstyrer med virkning fra 1. januar 2020.

(24.10.2018)

Vil ha kortreist mat på kommunale bord

Bystyret har behandla eit privat forslag om å bruke kortreist og økologisk mat ved kommunale mottakingar og tilstellingar.

(19.09.2018)