Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Ønskjer fleire tiltak for å fremja nynorsken

Bystyret har fått melding om status i tiltaka for nynorsk i Bergen 2018, og har avgjort fleire tiltak for å fremja nynorsken i kommunen.

(10.04.2019)

Ønsker kortreist plastgjenvinning

Bystyret har behandlet et privat forslag om en lokal plastgjenvinningsfabrikk, og ber byrådet jakte alternative avfallsløsninger for plast.

(10.04.2019)

Bergen slutter seg til opprop mot atomvåpen

Bergen bystyre er dypt bekymret over den alvorlige trusselen atomvåpen representerer for lokalsamfunn over hele verden og ber ordføreren signere ICANs "cities appeal".

(10.04.2019)

Vil innføre turistskatt for cruiseturister

Bystyret har behandlet et privat forslag "Turistskatt - la turisten gå på do".

(10.04.2019)

Har vedtatt å rehabilitere Bergen Rådhus

Bergen Bystyre har vedtatt at Bergen Rådhus skal rehabiliteres som planlagt.

Har fått ASSS-tall 2018 for norske storbykommuner

Bystyret har fått fremlagt ASSS-tall for storbykommuner i 2018.

(30.01.2019)

Vil hylle persetorsken i jubileum og med egen dag

Bystyret er positiv til forslag om å markere den bergenske tradisjonsretten med en egen dag.

(30.01.2019)

Endelig vedtak for bybudsjett 2019

Bystyret har nå vedtatt bybudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan for de neste fire årene.

(19.12.2018)

Har fått økonomisk status for årets åtte første måneder

Bystyret har godkjent 2. tertialrapport 2018, som beskriver kommunens økonomiske status per 31. august.

(21.11.2018)

Vil utrede innbyggeres talerett i bystyrets organer

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om innbyggeres talerett i folkevalgte organer.

(21.11.2018)

Oppretter bydelsstyrer fra 2020

For å styrke nærdemokratiet og øke muligheten for innbyggerinvolvering, har bystyret vedtatt å opprette bydelsstyrer med virkning fra 1. januar 2020.

(24.10.2018)

Vil ha kortreist mat på kommunale bord

Bystyret har behandla eit privat forslag om å bruke kortreist og økologisk mat ved kommunale mottakingar og tilstellingar.

(19.09.2018)

Vil gjøre Bergen til en aktiv fairtradeby

Bystyret har vedtatt en ny strategi for etisk og rettferdig handel 2018-2022.

(20.06.2018)

Nå har Bergen fått sin første gravferdsplan

Bystyret har vedtatt gravferdsplan for Bergen 2018-2028.

(20.06.2018)

Gjennomfører rådhusprosjektet som planlagt

Bystyret har godkjent at Bergen Rådhus oppgraderes både innvendig og utvendig. Beregnet kostnad er 450 millioner kroner.

(20.06.2018)