Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Vil ha kortreist mat på kommunale bord

Bystyret har behandla eit privat forslag om å bruke kortreist og økologisk mat ved kommunale mottakingar og tilstellingar.

(19.09.2018)

Vil gjøre Bergen til en aktiv fairtradeby

Bystyret har vedtatt en ny strategi for etisk og rettferdig handel 2018-2022.

(20.06.2018)

Nå har Bergen fått sin første gravferdsplan

Bystyret har vedtatt gravferdsplan for Bergen 2018-2028.

(20.06.2018)

Gjennomfører rådhusprosjektet som planlagt

Bystyret har godkjent at Bergen Rådhus oppgraderes både innvendig og utvendig. Beregnet kostnad er 450 millioner kroner.

(20.06.2018)

Vil opprette etisk digital postkasse

Bystyret ber byrådet om å anskaffe en digital løsning for varsling som ivaretar muligheten for anonymisert og kryptert varsling.

(20.06.2018)

Har vedtatt 1. tertialrapport 2018

Bystyret har vedtatt 1. tertialrapport 2018. Etter årets fire første måneder ligger Bergen kommune an til et positivt budsjettavvik på 12,1 millioner.

(20.06.2018)

Har godkjent årsregnskap for 2017

Bystyret har vedtatt kommunens årsmelding og årsregnskap for 2017. Kommunen brukte 155 millioner mindre enn planlagt på drift i 2017.

(20.06.2018)

Vil ha flere tiltak for å redusere matsvinn i Bergen

Bystyret vil at Bergen kommune skal jobbe bredt for at både forbrukere og offentlige og private aktører skal redusere matsvinn.

(20.06.2018)

Vil ikke ha egne SoMe-profiler for politiske utvalg

Bystyret har vedtatt at kommunen ikke skal ha egne profiler for bystyret eller andre politiske utvalg i sosiale medier.

(21.03.2018)

Kommunalt oppkjøp for bedre områdesatsing i Laksevåg

Bystyret har bestemt at kommunen bruker retten til kommunal forkjøpsrett for 11 leiegårder i Vågedalen.

(21.03.2018)

Vil vurdere omstrukturering av boligfeltet

Bystyret følger opp en forespørsel om å utvikle den kommunale boligpolitikken i retning av flere utleieboliger for andre enn de mest utsatte gruppene, som barnefamilier, studenter, og eldre.

(21.03.2018)

Ser på rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn

Bystyret ber byrådet om å legge frem en egen sak om rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Bergen kommune.

(21.03.2018)

Nynorsken skal få betre kår i Bergen kommune

Bystyret har bestemt kva slags tiltak som skal gjere nynorsk som målform meir synleg i Bergen kommune.

(21.02.2018)

Slik blir bybudsjettet for 2018

Bystyret har vedtatt kommunens årsbudsjett for 2018 og handlings- og økonomiplan for de neste fire årene.

(19.12.2017)

Disse får vigselsfullmakt fra 1. januar 2018

I tillegg til ordfører Marte Mjøs Persen, er åtte personer tildelt vigselsfullmakt fra 1. januar 2018 til 1. januar 2020.

(22.11.2017)