Gå tilbake til:
Du er her:

Ble orientert om budsjettjusteringer etter 2. tertial

Bystyret har fått fremlagt 2. tertialrapport 2016 og forslag om budsjettjusteringer.

Bystyrets vedtak er likelydende med komiteens innstilling.

Les dokumentene i sakene:
2. tertialrapport 2016
Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2016

Les tidligere omtale