Gå tilbake til:
Du er her:

Slik blir bybudsjettet for 2017

Bystyret har vedtatt kommunens budsjett for 2017 og økonomisk handlingsplan for 2017-2020. Her er endringene i din hverdag.

Budsjettvedtaket innebærer 19,5 milliarder kroner til drift og 3,5 milliarder til investering i 2017. Samlet investeringsbudsjett for hele planperioden 2017–2020 er på rundt 12 milliarder. De største investeringene i 2017 blir innenfor skole, vann og avløp samt helse og omsorg.

Eiendomsskatt

Bunnfradraget for eiendomsskatten øker fra 750.000 til 850.000 kroner for private boliger. Det betyr at 850.000 kroner trekkes fra Skatteetaten sin takst på boligen, før eiendomsskatten din beregnes. Skattesatsen for eiendomsskatt blir uendret på 2,6 promille for boliger og 5 promille for næringseiendom.

Avgifter og gebyrer

Disse øker mer enn prisvekst: gebyr for feiing og tilsyn, maksimal egenbetaling på alders- og sykehjem, kulturskoleplass for piano og gitar, egenandel for dirigent til korps, kor og orkester, leie av kapell og festeavgift grav, gebyr for å søke tilbygg, gebyr for å søke fradeling av tomt og andre søknadspliktige byggetiltak, og prisen for å åpne luken i bossnettet mer enn 8 ganger i måneden blir doblet.

Uendret: Vann- og avløpsgebyr og øvrig renovasjonsgebyr, billettpriser for barn og unge i svømmehaller og isbaner, biblioteket sine satser.

Fjernes: Egenandel for sommerleir funksjonshemmede utgår for 2. til 7. klasse.

Grønne byggesaksgebyrer. Bystyret har vedtatt grønne byggesaksgebyrer for bygninger med nullutslipp. Disse gebyrene vil få en rabatt på 75 prosent.

Øvrige satser følger stort sett prisvekst. Det vil komme nye satser for middag til hjemmeboende i 2017. Detaljer under avgifter og gebyrer i budsjettguiden

Om bystyrets vedtak

Bystyret har vedtatt byrådets innstilling, med følgende endringer fra bystyret:

  • Humanitær hjelp. Bergen kommune gir én million kroner i humanitær hjelp til innbyggerne i Aleppo. Midlene blir gitt til Flyktninghjelpen. Forslaget kom fra ordfører Marte Mjøs Persen under møtet.
  • Økt tilskudd til Fyllingsdalen teater, Helsehjelp til papirløse, Amatørkulturrådet, Kalfarhuset oppfølgingssenter, Robin Hood-huset, Collegium Musicum koret, Amalie Skrams Hus, Fontenehuset, Stiftelsen Krigsveteranenes minne, Kafe Lazarus og Fuglekasseprosjektet
  • Nytt tilskudd til ProLar og Psykiatrialliansen, midler til prosjektering av ny Skatepark, fisketrapp i Hopsfossen, nytt brannmuseum og utendørs sykkelanlegg i Åsane, oppstartmidler til ny matsentral og støtteordning for urbant landbruk og støtte til jubileum for reformasjonsåret 2017
  • Økt ramme til kulturskolen på 1 million for å redusere kø
  • Sommerjobb til ungdom i sykehjem – midler til flere stillinger
  • Midler fra den statlige sysselsettingspakken: til istandsetting av gravplasser, rehabilitering av Rollandsparken, ENØK-tiltak i kommunale bygg, ekstraordinær rehabilitering av lekeplasser og aktivitetsområder og oppgradering av turveier til bedre tilkomst for funksjonshemmede.
  • Øremerking av 250.000 til sommeroperaen til Opera Bergen
  • Landstrøm: Overføre midler til et fond for landstrøm i Bergen indre havn, samt få plan for finansiering

I vedtaket er bystyret også opptatt av: samarbeid mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte til grunn i kommunens arbeidsgiverpolitikk, flere livssynsnøytrale seremonirom, praksis for omsorgslønn, Bergen som Fairtrade-by, sertifisering av Livsgledesykehjem og en ny dyrevelferdsplan for Bergen i 2017.

Se Bybudsjettet på 123 for endringene som du vil kunne merke i din hverdag

Og her ser du planlagte investeringer og nybygg i 2017-2020

Se komiteens innstilling for detaljer om punktene over

Se budsjettsiden for alle dokumenter i byrådets innstilling

Alternative budsjettforslag

Bystyret voterte også over alternative budsjettforslag. De er samlet her.

Les alle dokumentene i bystyresaken og den politiske behandlingen her

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll i BKSAK som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.