Gå tilbake til:
Du er her:

Måler Bergen opp mot andre store byer

Bergen kommune deltar i et storbynettverk med landets største kommuner. Hvert år lager nettverket frem en hovedrapport hvor kommunene blir sammenlignet på en rekke områder.

Årets kommunerapport for Bergen handler om regnskapsåret 2016. I tillegg til Bergen deltar Fredrikstad, Bærum, Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Sandnes, Bergen, Trondheim og Tromsø i samarbeid. KS fungerer som sekretariat.

Bystyret har hatt den siste rapporten fra storbynettverket til oritnering. Rapporten gir analyser på følgende hovedområder:

  • Regnskaps- og finansanalyser basert på kommuneregnskap og konsernregnskap
  • Forskjeller i inntektsgrunnlag, utgiftsbehov og ressursbruk
  • Ressursbruk og kvalitet på tjenesteområdene
  • Produksjon og effektivitet

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknad:

"Bystyret merker seg at energibruken per kvm i kommunale bygg er høyere i Bergen kommune enn gjennomsnittet, og understreker at tiltak for energisparing må styrkes. I henhold til Bergen Smart City-rapporten er potensialet for energisparing i kommunale bygg på 149 GWh, og en større innsats er nødvendig for å oppfylle potensialet."

Les dokumentene i saken