Gå tilbake til:
Du er her:

Vil evaluere informasjon om krisesituasjoner

Bystyret har behandlet et privat forslag om informasjonstilgjengelighet ved krisesituasjoner.

Forslagstiller ber om at Bergen kommune sin ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) skal være tilgjengelig i sin helhet på kommunens nettsider.

Bystyret mener at Bergen skal være en foregangskommune når det gjelder informasjonsberedskap og ber derfor byrådet løpende vurdere hvordan informasjon til innbyggerne før, under og etter krisesituasjoner kan forbedres.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken