Gå tilbake til:
Du er her:

Vil redusere inntak og konsum av kjøtt

Som oppfølging av et tidligere vedtak er bystyret orientert om kommunens tiltak for å redusere innkjøp og konsum av kjøtt.

Saken er en oppfølging av et skriftlig spørsmål i april i fjor.

I redegjørelsen slår byrådet fast at Bergen kommunes innkjøp av kjøtt utover barnehager og omsorgstjenester er begrenset i omfang.

Les mer tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken