Gå tilbake til:
Du er her:

Fikk rappporter om håndtering av økonomisk kriminalitet

Bystyret har behandlet tre rapporter om rutiner for å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet i tre avdelinger i Bergen kommune.

Rapportene kartlegger arbeidet med å forbygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet i følgende avdelinger:

  • Bystyrets kontor
  • Byrådsleders avdeling
  • Bergen brannvesen

Bystyret vedtok punkt 1 i Kontrollutvalgets innstilling, men ikke punkt 2.

I tillegg vedtok bystyret følgende merknad:

"Bystyret viser til notater fra Byrådsleder og Bystyrets kontor, og vil ikke ta stilling til vedtakspunkt nummer 2 i Kontrollutvalgets innstilling før det eventuelt foreligger en bredere saksutredning."

Les dokumentene i saken