Gå tilbake til:
Du er her:

Vil digitalisere byggesaksbehandling

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om å innføre roboter i byggesaksbehandlingen.

Interpellanten viser til andre kommuner som tar i bruk avanserte systemer for å effektivisere saksbehandlingen av byggesaker, og spør hvilke konkrete tiltak og mål Bergen kommune og byrådet har byrådet iverksatt.

Bystyret vedtok følgende alternative vedtak:

"1. Bystyret ber byrådet fremme sak med beskrivelse av prosess, mål og konsekvenser i forbindelse med automatisering og digitalisering, herunder byggesaksbehandlingen.

2. Saken må også inneholde en vurdering av personellmessige og økonomiske konsekvenser og gevinstpotensiale.

3. I saken skal det sees hen til nasjonale mål på området.

4. Bystyret ber byrådet inkludere automatisering og digitalisering av byggesaksbehandlingen i fremtidig rapportering til bystyret om innovasjon og digitalisering i Bergen Kommune."

Les dokumentene i saken