Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt årsregnskap for 2016

Bystyret har behandlet årsregnskap og årsmelding for 2016.

Bergen kommune hadde i 2016 et positivt budsjettavvik på 259 millioner kroner og et netto driftsresultat på om lag 1,1 milliarder kroner.

Alt om årsmeldingen leser du her.

Bystyret vedtok komiteens innstilling og merknad, samt merknad 1 fra komiteen som er følgende:

"Bystyret viser til at det ikke finnes noen omtale av status for antall inneklimagodkjente skoler i årsmeldingen. Bystyret ber derfor byrådet i egen sak redegjøre for status og planlagte tiltak, og når samtlige skoler i Bergen kommune forventes å ha godkjent inneklima".

Les dokumentene i bystyresaken.